Sborník Společnosti přátel starožitností. 2, PhDr. Rudolfu Turkovi, DrSc., k významnému životnímu jubileu.

Společnost přátel starožitností, 1991. 259 s.