Sborník Společnosti přátel starožitností. 1.

2., upr. vyd. Společnost přátel starožitností, 1997. 151 s.