Sborník sjezdu mladého učitelstva pořádaného v Brně 8. a 9. června 1929 Ústředním spolkem jednot učitelských na Moravě.

Šulc, Stanislav
Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě, 1929. 45 s.