Sborník restaurátorských prací. 1.

Vyd. 1. Nakladatelství dopravy a spojů, 1983. 114 s.