Sborník referátov prednesených z príležitosti konania 10. Dní novej techniky v chemickej ochrane rastlín : Bratislava 5.-6. decembra 1966.

1. vyd. Slov. vydav. pôdohosp. lit, 1967. 64 s.