Sborník příspěvků z mezinárodní konference 25 let Středoškolské odborné činnosti : materiál z konference konané 2.-4. dubna 2004.

Institut dětí a mládeže MŠMT, 2004. 96 s.