Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie 23.-25. dubna 1997, 7.-9. října 1998.

Ostravská univerzita, 1999. 147 s.