Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách.

Vojtíšková, Marie
1. vyd. Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, 1980. 299 s., [64] s. obr. příl