Sborník příspěvků k dějinám král. hlavního města Prahy. Díl I., Sešit 2.

Čelakovský, Jaromír
Obec královského hlavního města Prahy, 1920. 431 s.