Sborník příspěvků k dějinám král. hlav. města Prahy. Sešit I.

Nákladem důchodův obce král. hlav. města Prahy, 1907. 91 s.