Sborník příspěvků k dějinám král. hlav. města Prahy. Díl II.

ed. Teige, Josef
Obec král. hlav. města Prahy, 1911. 515 s.