Sborník příspěvků k dějinám král. hlav. města Prahy.

Brož, Václav; ed. Čelakovský, Jaromír; ed. Teige, Josef
Důchody obce kr. hl. m. Prahy, 1907. ^^^sv