Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy. Díl VIII.

Obec hl. města Prahy, 1938. 238 s.