Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy. Díl VII.

ed. Vojtíšek, Václav
Obec hlavního města Prahy, 1933. 477 s., příl