Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy. Díl V.

ed. Vojtíšek, Václav
Obec hlavního města Prahy, 1932. S. 162-929 s., příl