Sborník příspěvků k dějinám král. hlav. města Prahy. Díl V, sešit 2.

ed. Vojtíšek, Václav
Obec královského hlavního města Prahy, . S. 162-929 s., příl