Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy. Díl III.

ed. Teige, Josef
Obec královského hlavního města Prahy, 1922. 223 s., 2 listy