Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy.

ed. Vojtíšek, Václav; ed. Teige, Josef
Důchody obce hlav. města Prahy, 1922. 1 sv