Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy.

ed. Čelakovský, Jaromír; ed. Teige, Josef; ed. Vojtíšek, Václav
Obec hlavního města Prahy, 1907. 10 sv