Sborník prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného muzea v Bratislave 1924-1931.

nákladom vlastným, 1931. 142 - [I] s.