Sborník Přírodovědeckého klubu v Jihlavě za rok 1931.

Nákladem Přírodovědeckého klubu v Jihlavě, 1931. 68 s.