Sborník překladů z evropské a americké feministické sociologie.

ed. Čermáková, Marie; ed. Gatnar, Lumír
Sociologický ústav ČSAV, 1992. 2 sv. (189, 175 s.)
Edice: Překlady z feministické a gender sociologie