Sborník přednášek z mezinárodní konference o lepení kovů pořádané Výzkumným ústavem syntetických pryskyřic a laků.

Kraj. dům osvěty, 1959. 75 s.