Sborník přednášek z celostátní konference "Chemizace v oděvním průmyslu", konané ve dnech 27.-29. června 1962 v Prostějově. 2. [část.

ČSVTS, 1963. 144 s.