Sborník přednášek konference Průzkum a využití podzemních vod konané v Brně dne 25. října 1989.

ed. Sochorec, Jaroslav
Pobočka ČSVTS při VÚV Brno, 1989. 121 s.