Sborník prací Výzkumného ústavu zemědělských strojů, Chodov u Prahy. R. 1966.

[nákl. vl.], 1966. 184, [1] s.