Sborník prací Výzkumného ústavu tukového průmyslu za rok 1972.

1. vyd. [nákl. vl.], 1974. 252, [1] s.
Edice: Řada výzkum. publikací Střediska techn. inf. potrav. průmyslu v Praze