Sborník prací Výzkumného ústavu spojů. [R.] 1959.

1. vyd. Ediční a prop. středisko spojů, 1960. 3, 279, [1] s.