Sborník prací věnovaných profesoru dru. Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeninám : 1855-1925.

Hýsek, Miloslav; Horák, Jiří
Klub moderních filologů, . XL, 368 s.