Sborník prací věnovaných prof. dru Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeninám 1855 - 1925.

Horák, Jiří
Klub moderních filologů, 1925. 368, 15 s.