Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci, Historie.

1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 206 s.