Sborník prací k sedmdesátinám universitního profesora Ph.Dr. Ladislava Hosáka.

Cekota, Vojtěch; Schulz, Jindřich; Hosák, Ladislav
Profil, . 116 s., příl