Sborník prací k padesátým narozeninám Karla Engliše.

ed. Vybral, Vladimír; ed. Weyr, František
Barvič & Novotný, . 560 s., 1 obr; 260 s.
Edice: Sbírka spisů právnických a národohospodářských ; 50. sv