Sborník prací historických. XV.

Vyd. 1. Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 211 s.
Edice: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica ; sv. 27