Sborník prací historických.

ed. Klementa, Josef
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 201 s.
Edice: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica ; sv. 22