Sborník prací historických.

Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 103 s.
Edice: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica ; sv. 22