Sborník prací Akademie múzických umění v Praze. 1. [sv.].

1. vyd. SPN, 1966. 210, [2] s.