Sborník prací a Spisy filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně : Studia minora et Opera facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis : Nabídkový seznam publikací = List of publicationsavailable.

Kolavíková, Jana; Nováková, Hana
1. vyd. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, . 74 s.