Sborník prác o tabaku.

[1. vyd.]. Slov. ak. vied, 1955. 295 s.