Sborník plánovaných cen materiálů, výrobků a polotovarů : Přehled materiálů a výrobků spotřebovávaných organizacemi odvětví stavební výroby. Díl 1, Výrobní obory: zemědělství, lesnictví, průmysl paliv a energetiky, hutnictvíželeza a neželezných kovů.

Ústav racionalizace ve stavebnictví, 1977. 366, [1] s.