Sborník Okresního muzea v Mostě. Čís. 6, Řada přírodovědná.

1. vyd. Okr. muzeum, 1987. 129 s.