Sborník Okresního muzea v Mostě. Čís. 5, Řada přírodovědná.

Okr. muzeum, 1983. 65 s.