Sborník o vitamínoch : Referáty z konferencie odborných pracovníkov v potravinárskom priemysle v Smoleniciach.

1. vyd. Slov. vydav. technickej lit, 1955. 207 s.
Edice: Literatúra pre potravinársky priemysl