Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze.

Vyšehrad, 1936. 525, 9 s., xvi s. obr. příl