Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí. Číslo 16.

Vyd. 1. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí, 2011. 34 s.