Sborník Muzea Chodska v Domažlicích.

Muzeum Chodska, 1997. 48 s.