Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí : O poměru jazyka písní národních k místnímu nářečí : sborník slovenských národních piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier-. Část 2.

Musejní společnost, 1898. 58 s.