Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí. Část 1.

Musejní společnost, 1884. 37 s.