Ministerstvo, školské úřady, vysoké, střední a odborné školství.

Ministerstvo školství a národní osvěty, . 803 m., 5 mezitit. listů, 2 listy
Edice: Sborník ministerstva školství a národní osvěty ; Roč. 6. 1925-1926