Sborník materiálů ke studiu dějin ruské žurnalistiky : (18. stol. a první polovina 19. stol.). Díl I.

Vyd. 1. Rudé právo, vydavatelství ÚV KSČ, 1955. 463 s.