Sborník materiálů III. mezinárodního kriminalistického symposia : Praha, 18.-23. říjen 1965.

Hlavní správa VB - Kriminalistický ústav VB, 1965. 355 s.
Edice: Knižnice Kriminalistického sborníku ; sv. 2